5.04 Grote Verzoendag

Het doel van dit programma is dat we je uitleggen wat heilig leven inhoudt. Dit moeilijke thema wordt overschaduwd door veel valse opvattingen. Gelovigen verwarren genade met heiliging. Hierdoor worden regels die gelden voor je redding ten onrechte toegepast op je heiliging. We gebruiken als uitgangspunt de gelijkenis van Jeshua de Messias over de man die voor het feestmaal werd uitgenodigd en later weer buiten gezet werd. Hij was binnengelaten en werd vervolgens weer buitengesloten. Zijn heiliging was niet voor elkaar. De bijnaam van dit programma is “de tweede schoonmaakbeurt”.