Over ons

Het Huisfeest Netwerk is in oktober 2005 opgericht door Peter en Henny Vlug. Dit was in de Zwitserse Alpen tijdens het Feest van de Bazuinen. Het handboek “Huisfeesten”, geschreven door Peter E. Vlug, verscheen in oktober 2008. Daarna zijn Peter en Henny Vlug begonnen met het planten van huisfeesten in verschillende landen, wat snel groeit.

Mission statement

Het Huisfeest Netwerk stelt zich tot doel, alle generaties binnen families toe te rusten voor een gezamenlijke familie-bediening. Zodat zij hun wereld bereiken met het evangelie van Jeshua de Messias, in gehoorzaamheid aan de Bijbelse opdracht en daarin geleid door de Heilige Geest.

Dit willen we bereiken door middel van:

  1. trainingen en conferenties;
  2. voorbede;
  3. verschillende media die we uitgeven.

Het Huisfeest Netwerk onderscheidt vier Bijbelse vormen van bijeenkomsten:

  • Samenkomsten
  • Conferenties, Bijbelse feesten, tempelplein-activiteiten
  • Leerhuizen
  • Huisfeesten

Omdat de nadruk in deze tijd ligt op samenkomsten en het leerhuis, spant het Huisfeest Netwerk zich in om huisfeesten en conferenties op te zetten en te ondersteunen.

Onze opdracht

Het Huisfeest Netwerk wil alle mensen, van alle leeftijden en uit alle landen, de mogelijkheid geven om het reddingsplan van Jeshua de Messias minstens één keer te horen en dit samen met gelovigen te beleven. Wij spreken over Jeshua de Messias, die aan de paal genageld werd en die redding brengt aan iedereen die in Hem gelooft. Hij is gisteren en vandaag dezelfde, tot in eeuwigheid.

Bijbelgetrouwe gelovigen of families stellen hun huis open door middel van huisfeesten zoals het voorgeschreven staat in het Oude Testament en tot uiting komt in het Nieuwe Testament. Elke generatie binnen deze groep wordt door het Huisfeest Netwerk toegerust voor een persoonlijke bediening. Hiertoe worden conferenties en Bijbelse feesten georganiseerd: studiematerialen (zoals boeken, video- en geluidsbestanden, de TXT Fondues en andere media) uitgegeven en biedt de organisatie coaching waar dit nodig is. Zo kan iedereen zijn geloof vormen en kan de familie mensen in nood bereiken door het vieren van huisfeesten, die via het Huisfeest Netwerk worden gefaciliteerd en met elkaar in contact kunnen komen.

Het Huisfeest Netwerk wil terug naar de basis van de Bijbel en heel nauwgezet datgene doen wat de eerste gelovigen ook deden. Laten we niets méér en niets mínder doen dan wat er precies in de Bijbel staat. Iedereen die kan lezen, kan zelf zien waar we voor staan, omdat alles wat we doen terug te vinden is in de Bijbel. Onze slogan is: “Waar staat dat in de Bijbel?” Onze opdracht luidt:

families … (Jesaja 43:5–7)

… die optrekken vanaf de bergen naar Jeruzalem; … (Jesaja 52:7)

… het priesterschap voor alle gelovigen, … (1 Petrus 2:9)

… om allen te redden die ter slachting wankelen. (Spreuken 24:11–12)

Het Huisfeest Netwerk is mede-ondertekenaar van het Verbond van Lausanne en lid van de Zwitserse Evangelische Alliantie.