3.04 Wekenfeest (Sjavoeot)

Het doel van dit programma is dat we het Wekenfeest (Sjavoeot) met elkaar vieren, wat vaak onterecht Pinksteren wordt genoemd. We weten dat je dit feest op grote schaal moet vieren en daar werken we ook naartoe. In de tussentijd beginnen we in het klein. We geven je hier een draaiboek om dit feest thuis te kunnen vieren. Het doel van dit originele Wekenfeest is:

  • De manifestaties van de Heilige Geest samen beleven, zodat onder onze gasten bekeringen volgen;
  • Samen vieren dat JHWH God, de Vader ons zijn Woord en Geest gegeven heeft;
  • Ons verheugen over de oogst die we al binnengehaald hebben en die we nog zullen binnenhalen.