6.12 Visie

Het doel van dit programma is dat je gaat nadenken over jouw visie. In 450 voor Christus ontdekten de Griekse leraren ook iets over de Bijbelse waarheid dat er steeds sprake is van de 4 elementen aarde, water, lucht en vuur. Alles komt voort uit die vier. Wij gaan het vandaag met elkaar hebben over “visie”. Wat is mijn Bijbelse visie op de toekomst? Hoe ga ik leven? Om het Bijbels te houden gaan we hier niet uit van Griekse wijsheden, die mogelijk ook afgeleid waren van het Bijbelboek Spreuken. Laten we daarom Salomo samen volgen naar de basiselementen uit de Bijbel.

Bij dit programma hoort een bijlage met een tabel om deze vier waarheden in kaart te brengen, in twee versies. De ene tabel is niet ingevuld. Deze wordt tijdens het programma door de groep steeds verder aangevuld. Print deze uit en zorg voor een pen om deze in te vullen. De andere tabel bevat alle antwoorden. Deze is bedoeld om de deelnemers na afloop voor studiedoeleinden mee te kunnen geven.