6.04 Soekot

Het doel van dit programma is om je een praktisch draaiboek te geven om het Loofhuttenfeest (Soekot) op een Bijbelse manier te vieren en mee te maken wat de diepere betekenissen achter dit feest zijn. Begin minimaal een week van tevoren met de voorbereidingen.

Het Loofhuttenfeest is één van de drie belangrijkste Bijbelse feesten. Dit herfstfeest helpt ons de toekomst goed te plannen en voor te bereiden. Het is een vrolijk, uitbundig oogstfeest. Het heeft ook een ernstige kant, want door een hut te bouwen en daar een week lang regelmatig in te zitten voor Bijbelstudie en het optrekken met vrienden, kun je je bezinnen op het armoedevraagstuk, je levensprioriteiten, en het duidelijk uitstippelen van een toekomstplan op lange termijn. Schoolkeuze, partnerkeuze, carrièrekeus (zending), huis kopen, kinderen opdragen; het zijn kernbegrippen van je toekomstplanning.