3.11 Profetie

Het doel van dit programma is dat we leren de gave van profetie te begrijpen en toe te passen. De Heilige Geest geeft ons de gave van profetie, om de woorden die Hij spreekt door te geven aan elkaar, zodat alle gelovigen groeien naar geestelijke volwassenheid. Waar in het vorige programma (TXT Fondue 3.10 “Geest en Waarheid”) de nadruk werd gelegd op het luisteren naar de stem van de Heer, gaat dit programma over hoe je die woorden kunt delen met de mensen om je heen. In de slotvraag zullen we dit in de praktijk brengen door niet alleen te luisteren, maar het ook om te zetten in woorden. Daarom is het goed als iedereen voor de slotvraag een Bijbel heeft. We zijn Joy Dawson van Jeugd met een Opdracht dankbaar, dat zij ons daarvoor haar principes van effectieve voorbede ter beschikking heeft gesteld.