2.01 God de Vader

In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk gebed, waarin we God de Vader danken dat Hij onze Vader is en ons zijn overvloedige liefde schenkt.