7.09 Genezing

In dit programma willen we uitleggen wat de opdracht van Koning Jezus inhoudt als Hij zijn volgelingen opdraagt om het evangelie te preken, zieken te genezen en bevrijding te brengen aan mensen die bezeten zijn van boze geesten. We weten dat er gebedsgenezers zijn die op allerlei verschillende manieren te werk gaan. Dat kan zowel goed als slecht uitpakken en daarom zullen we ons specifiek richten op de genezingsdienst van Koning Jezus, die we van twee kanten bekijken; die van de discipelen die moeten leren te gehoorzamen en genezing te brengen, en met de andere groep vanuit het perspectief van de zieke, wie genezing nodig heeft.