2.08 Tabernakel

Mensen vinden het moeilijk om zich God de Vader voor te stellen. Ze zouden graag hun dankbaarheid aan Hem willen tonen. Hij is Schepper van de eersteling en van de oogst. Hij is de Leider van het volk, die midden onder hun mee optrekt. Hij is de Rechter over vergeving van zonden, reiniging en rechtspraak. Aan de tabernakel, de tent waarin God de Vader onder zijn volk woonde, besteedde God de Vader vijftig hoofdstukken in de Bijbel, terwijl aan de schepping van de hele wereld maar twee hoofdstukken zijn gewijd. De tabernakel liet zien hoe het volk met God de Vader onderweg kon zijn, onder de shekina van de Heilige Geest. Door de tabernakel in dit programma te behandelen, willen we God de Vader aan je voorstellen.

Voorbereidingen: Op pagina 8 en 9 van dit programma is een plattegrond van de tabernakel inbegrepen, die vanaf vraag 3a gebruikt zal worden. Print de plattegrond uit, vouw de zijrand van één van de twee randen om en plak ze aan elkaar met plakband. Print pagina 10 uit op een transparant vel of op normaal/stevig papier, en knip de voorwerpen en naambordjes uit. Bij de zes voorwerpen uit de tabernakel is het mooi als je deze naar achteren omvouwt, zodat de voorwerpen uit de tabernakel tijdens het programma rechtop staan.