1.06 Plan

In dit programma willen we je meenemen in een helikoptervlucht door de Bijbelse geschiedenis, waar doorheen het verlossingsplan van God de Vader zichtbaar wordt. We zien rond de geboorte van Koning Jezus, dat Simeon wist dat hij niet zou sterven totdat hij in de tempel de Messias zou zien, en dat Maria met de weinige inzicht die ze had in het grote plan van God de Vader, alle woorden bewaarde en deze overlegde in haar hart. Op diezelfde manier kan een ieder van ons steeds voor zichzelf nagaan: wat voor waarheden kan ik er voor mezelf uit halen; wat is mijn plaats daarin? Zo willen we je meenemen in een wandeling door de tijd om je een indruk te geven van hoe de dingen in goede orde opgebouwd zijn. God de Vader heeft een plan voor de mensheid en wij functioneren daarin mee.