1.04 Pesach Haast

Het doel van dit programma is om alle aanwezigen voor te bereiden op de volgende exodus, die vanuit de Bijbel nog voor de wederkomst plaats zal vinden. Daarbij is Pesach een van de belangrijkste objectlessen om uit te leggen wat er precies met bekering bedoeld wordt. We hebben dit programma in drie delen verdeeld. We spreken eerst over hoe het volk van Israël vluchtte uit de slavernij van Egypte. Daarna bespreken we het laatste avondmaal van Jeshua de Messias met zijn discipelen. Tot slot behandelen we het oorspronkelijke Pesach.