5.12 Oudsten

Het doel van dit programma is om uit te leggen wat de Bijbel bedoelt met de taak van een oudste. Waarom zijn oudsten nodig en waar moeten ze aan voldoen? Door dit programma willen we uitleggen wat het begrip “oudste” betekent, het priesterschap van alle gelovigen herstellen, en het startsein geven aan wie voor oudsteschap in aanmerking komt om daarin actief te worden.