2.11 Jakob

In dit programma laten we zien dat wijze van handelen van God de Vader met het volk Israël, de afstammelingen van Jakob, het beste bewijs van zijn trouw is. Het programma bestaat uit vier onderdelen. We gaan eerst een aantal feiten op een rij zetten, vervolgens behandelen we de profetische voorzeggingen, daarna bestuderen we de toekomst van het volk Israël, en we sluiten af door onze houding naar de God van Israël en naar Israël zelf onder de loep te nemen.