7.12 Ik en mijn familie

“Ik en mijn familie, wij zullen de Heer dienen” (Jozua 24:15b, NBV). Een gemeente kan onder andere een familie zijn. Door dit programma willen we je uitleggen hoe je een onderdeel kunt worden van de familie van God de Vader, zodat je niet meer alleen bent. Beide teams gaat kijken naar een andere familie: team A analyseert de familie van Koning Jezus; team B de familie van Noach.