6.05 Hut van David

Het doel van dit programma is om uit te leggen dat de Bijbel over twee soorten priesterdiensten spreekt. In het tweede deel van dit programma zal elk team zich elk op één van deze twee priesterordes richten. Door dit programma wordt duidelijk uitgelegd, wat de rol van het volk van Israël en de rol van de gelovigen uit de heidenen is.