3.06 Gaven

In dit programma willen we een duidelijk fundament leggen over de doop in en vervulling met de Heilige Geest. We beginnen met de begrippen te verklaren. Dan zetten we de negen gaven op een rij, waarvan we er dit keer drie diepgaand zullen behandelen (de andere zes behandelen we in latere programma’s). Daarna richten we ons op het totaalpakket van wat de Heilige Geest ons als geschenken aanreikt. We sluiten af met een praktisch voorbeeld, waarin je zult ontdekken dat alle gaven voor alle gelovigen nodig en beschikbaar zijn.