5.10 Boete doen

Het doel van dit programma is dat we je leren om ook te bidden vanuit de optiek van JHWH God, de Vader. Gebed is één van de belangrijkste onderdelen van een heilig leven. Het gaat daarbij niet alleen over bidden voor jezelf, maar om ook de gebedspunten van JHWH God, de Vader te vertegenwoordigen. Deze vorm van gebed heet “voorbede”. Voorbede kan een levensstijl worden die jou heel vaak in de hemelse troonzaal brengt. Een van de meest effectieve vormen van geestelijk vrucht dragen komt voort uit voorbede. Door voorbede bewerk je verzoening tussen individuen/volken en JHWH God, de Vader. Dit is het ambt der verzoening.