Introductie

Jeshua de Messias en mensen bij elkaar brengen

Het eerste feest dat door JHWH God, de Vader is ingesteld, is de rustdag. In het Oude Testament heet dit de Sabbat. Op deze dag bedient de priester de mensen. Hij brengt hen bij JHWH God, de Vader van Jeshua de Messias. Voor volgelingen van Jeshua de Messias geldt het principe dat iedereen een priester is (1 Petrus 2:5,9; Openbaring 5:10; Hebreeën 7).

Volgelingen van Jeshua de Messias hebben de taak, dat zij mensen bij Hem brengen (2 Korinthe 5:17-21; Mattheüs 28:19; Spreuken 24:11). Dit is niet alleen een opdracht voor een dominee of voorganger, maar voor iedere bekeerde heiden. In de eerste gemeente werd alles met de ander gedeeld en kwam men bij elkaar thuis samen. Hierbij werden buren, vrienden en familie uitgenodigd, een maaltijd gegeten en over het geloof gepraat. Wij noemen deze samenkomsten "huisfeesten". Het Huisfeest Netwerk biedt via deze website alle ondersteuning die een familie nodig heeft om wekelijks de huisfeesten te vieren.

Huisfeesten

Hoe wordt een huisfeest gevierd? Heel eenvoudig. Het wordt uitgelegd in Handelingen 2:41-47. Een groep Bijbelgetrouwe gelovigen, bijvoorbeeld een familie, komt op een willekeurige avond in de week in een huis bijeen voor apostolisch onderwijs (het TXT Fondue), avondmaalsviering, gebed, tekenen en wonderen, diaconie, lofprijzing en evangelisatie. Een oudste ziet toe dat dit Bijbels verloopt. Degenen in hun midden die zich bekeren, laten zich ook dopen. Lees hier hoe je een huisfeest kunt starten.

Het boek "Huisfeesten" (2008) is een praktische handleiding waarin Peter E. Vlug punt voor punt uitlegt hoe je aan een huisfeest op een praktische manier invulling geeft. Het boek kost €9,50 en is hier verkrijgbaar.