Fundamenten

JHWH God, de Vader heeft zijn Zoon naar ons toegestuurd om ons uit het hopeloze web van vruchteloosheid en ongehoorzaamheid te redden. Hij heeft ons de Bijbel gegeven, waarin Hij precies uitlegt hoe Hij alles bedoelt. Bovendien heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven om ons in de waarheid te leiden.

De eeuwigdurende opdrachten die JHWH God, de Rechter in de Bijbel aan zijn volk geeft, zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het volk geestelijk gezond en vruchtbaar mag zijn en blijven. Hij zal daarom ook bij het laatste oordeel voor ieder mens vaststellen of hij of zij vruchtbaar en gehoorzaam aan zijn opdrachten is geweest. Want dat zijn de criteria; je wordt door Hem beloond voor het geloof, de gehoorzaamheid, en de mate van vrucht die je in je leven hebt voortgebracht.

Zeven Bijbelse feesten

Om het doel van “vrucht dragen” te bereiken geeft JHWH God, de Vader ons in de Bijbel zijn eeuwigdurende opdrachten. Deze brengen structuur aan in ons dagelijks leven en zijn ingebed in de context van zeven Bijbelse feesten: een wekelijks feest en zes jaarlijks terugkerende feesten (Leviticus 23).

De zeven Bijbelse feesten zijn de hoogtijdagen van de hemelse Heer, die de volgelingen van Jeshua de Messias samen moeten vieren tot eer van Hem. Zo worden de mensen samengesmeed tot één lichaam van Jeshua de Messias. Wanneer de Messiaanse joden en de in Jeshua de Messias gelovende heidenen niet gemeenschappelijk de Bijbelse feesten vieren, zijn ze van elkaar gescheiden. Maar wanneer ze elkaar vinden omdat ze de Bijbelse feesten samen vieren, dan is hun eenheid het doorslaggevende bewijs van de macht en heerlijkheid van Jeshua de Messias.

Zeven Bijbelse fundamenten

Door de hele Bijbel heen lezen we uitvoerig over zeven fundamenten die JHWH God, de Vader aan die feesten gekoppeld heeft, zodat we geestelijk groeien en ons de hoogtepunten in ons geestelijke leven blijven herinneren. Deze zeven Bijbelse fundamenten met de daarbij horende feesten hebben de volgende betekenis:

  1. Bekering — Pesach
  2. Doop (in water) — Feest van de Ongezuurde Broden
  3. Heilige Geest (doop en vervulling) — Wekenfeest
  4. Evangelisatie & diaconie — Bazuinenfeest
  5. Heiliging (heilig leven) — Grote Verzoendag
  6. Toekomst (uitstippelen) — Loofhuttenfeest
  7. Familie-bediening (huisfeesten) — Sabbat

In deze fundamenten zijn drie duidelijke fasen in onze geestelijke groei te ontdekken:

  1. We beginnen als kinderen van JHWH God, de Vader (fundament 1 t/m 3 met de drie voorjaarsfeesten)
  2. Daarna worden we zonen en dochters (discipelen) van JHWH God, de Vader (fundament 4 t/m 6 met de drie najaarsfeesten)
  3. Uteindelijk leven we als geestelijke volwassenen en dragen vrucht; 30, 60 of 100-voudig (fundament 7 met de Sabbat)

In het handboek Huisfeesten wordt dit diepgaander behandeld en uitvoerig met Bijbelteksten onderbouwd.

De rol van het Huisfeest Netwerk

Het is bijna zover: de tijd is aangebroken voor de bekendmaking van het grote bruiloftsfeest. De Bruidegom (Koning Jezus) komt terug om op het grote hemelse feest te trouwen met Zijn bruid (allen die in Hem geloven; Matteüs 25:1-13). Dit legt Jeshua de Messias in een gelijkenis uit.

Tien meisjes zijn gevraagd om iedereen hartelijk uit te nodigen voor het komende bruiloftsfeest en dan de Bruidegom feestelijk te verwelkomen met feestelijk licht uit olielampen, dans en beurtzang. Maar de bruidegom laat op zich wachten en pas diep in de nacht blijkt Hij te komen.

De meisjes zijn een beeld van de volgelingen van Jeshua de Messias. Ze zijn gevraagd hun licht voortdurend te laten schijnen. We lezen hier in de Bijbel dat het niet de Bruidegom is die de olie meeneemt, maar dat het de verantwoordelijkheid van de meisjes is om voor hun eigen olie te zorgen.

Maar hoe komen ze nou aan genoeg olie om te zorgen dat het vuur niet dooft?

Functioneren vanuit de Geest van JHWH God, de Vader is niet iets wat je kunt lenen of op het laatste moment kunt kopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze of je meewerkt aan de voorbereidingen voor het bruiloftsfeest. Het is de opdracht van Jeshua de Messias dat je jouw wereld met je brandende olielamp op de hoogte brengt dat de Bruidegom eraan komt en om ervoor te zorgen dat je Hem feestelijk ontvangt!

Hang je stormlamp dus klaar aan de deurpost van jouw huis. (Deuteronomium 6:1-9 en Matteüs 5:16)

Het Huisfeest Netwerk handelt in lampolie. Wij willen jou en je familie ondersteunen bij de voorbereidingen van het bruiloftsfeest in de breedste zin van het woord. Zorg dat je er klaar voor bent als de Bruidegom komt.