1.07 Aan de paal genageld

Paulus noemt alle andere preekonderwerpen afval, vergeleken met de preek over de gekruisigde en opgestane Christus. In dit programma gaan we het hebben over de belangrijkste preek die je kunt horen. Paulus zegt over zichzelf, dat hij altijd over de gekruisigde Christus wil spreken. Daarbij is het belangrijk om te spreken over het volbrachte werk van Koning Jezus, en niet over de vorm van het hout. We leggen de nadruk op het God-zijn van Koning Jezus en hoe de Drie-Eenheid in actie komt om de mensheid te redden. We zullen gedetailleerd de kruisdood analyseren en de urgentie van de kruisiging belichten voor het hier en nu.