Kind van God

JHWH God, de Vader brengt orde in onze geestelijke groei en in ons dagelijks leven. Daartoe heeft hij zijn zeven persoonlijke hoogtijdagen, de Bijbelse feesten, gekoppeld aan zeven fundamenten. Zo leert elke volgeling van Jeshua de Messias hoe hij of zij geestlijk kan groeien en uiteindelijk vrucht kan dragen. Door deze feesten samen te vieren worden de volgelingen van Jeshua de Messias bovendien samengesmeed tot één lichaam van Jeshua. Het Leerhuis is gaat diepgaand in op elk van deze zeven fundamenten.

Petrus roept ons in Handelingen 2:38 op tot (1) bekering, (2) doop door onderdompeling in water en (3) de vervulling met de Heilige Geest. Na deze eerste drie fundamenten zijn we een kind van JHWH God, de Vader. Deze fundamenten zijn gekoppeld aan Pesach, het Feest van de Ongezuurde Broden en het Wekenfeest. Deze drie feestmomenten beleef je elk voorjaar opnieuw.

Zonen en dochters (discipelen)

Als kind van JHWH God, de Vader ben je klaar om als discipel in actie te komen. Deze fase is als een stageperiode waarin je als jongvolwassene meeloopt met geestelijke volwassenen. Je groeit in je geloof, ontwikkelt je eigen bediening in het Koninkrijk van JHWH God, de Vader en steekt je handen uit de mouwen als een volwaardig deelnemer van het Huisfeest Netwerk.

Een discipel zijn betekent dat je precies gaat doen wat Jeshua de Messias in de Bijbel je zegt te doen. Daarom leer je vanuit de Bijbel, bijgestaan door andere gelovigen, (4) van Jeshua de Messias te getuigen en naastenliefde te betonen, (5) je heiliging te bewerken en (6) je geestelijke toekomst uit te stippelen. Deze fundamenten zijn gekoppeld aan het Feest van de Bazuinen, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Deze drie feestmomenten vier je elk najaar.

Fundament 4

Evangelisatie & diaconie

Fundament 5

Heiliging

Heiliging

 1. 5.01 Volmaakt
 2. 5.02 Priesterschap
 3. 5.03 Vasten
 4. 5.04 Grote Verzoendag
 5. 5.05 Vlees doden
 6. 5.06 Heilige daden
 7. 5.07 Zwijgen
 8. 5.08 Geven
 9. 5.09 Huichelarij
 10. 5.10 Boete doen
 11. 5.11 Ambassadeur
 12. 5.12 Oudsten

Fundament 6

Toekomst

Toekomst

 1. 6.01 Zeven fundamenten
 2. 6.02 Eindtijd
 3. 6.03 Loofhuttenfeest
 4. 6.04 Soekot
 5. 6.05 Hut van David
 6. 6.06 Mijn aardse tent
 7. 6.07 Tweede oordeel
 8. 6.08 Geloof, hoop en liefde
 9. 6.09 Koninkrijk
 10. 6.10 Zendingsreizen
 11. 6.11 Vrucht dragen
 12. 6.12 Visie

Geestelijk volwassen

Het zevende fundament is je geestelijke volwassenheid, de fase waarin je in de volle omvang vrucht draagt. Jouw vrucht is dat je mensen bereikt met het evangelie van Jeshua de Messias, ongeacht of ze zich bekeren of niet. Ook als geestelijk volwassene blijf je een kind en zoon of dochter van JHWH God, de Vader, net als dat elk mens altijd een kind van zijn of haar ouders blijft.

Geestelijk volwassenen zijn actief vanuit hun huis, precies zoals dat in Handelingen beschreven staat en Jeshua de Messias ons opdroeg en voorleefde. Dit zijn de huisfeesten. Hier horen en beleven mensen het evangelie van Jeshua de Messias. In deze familie-bediening worden ook andere betrokken gelovigen tot de geestelijke familie gerekend en zij groeien naar hun eigen geestelijke volwassenheid, om daarna ook zelf vanuit hun huis vrucht te dragen. Dit laatste fundament is gekoppeld aan de Sabbat, want mensen zullen dagelijks in dit huis de Sabbatsrust vinden en beleven.

Fundament 7

Huizen