4.05 Vreze des Heren

Het doel van dit programma is dat we ons afvragen: moet je nou echt bang zijn voor JHWH God, de Vader?