1.11 Verzoening

Verzoenen is dat twee partijen het met elkaar goedmaken. De conflicten worden bijgelegd, de schade wordt gedekt en beide partijen besluiten eenparig verder te gaan. Koning Jezus, de Heilige Geest en de geestelijk volwassenen hebben allemaal de opdracht om het volk dat in duisternis leeft, te verzoenen met God de Vader. Er is een groot verschil tussen een slaaf die vrijgekocht wordt (genade) en de verzoening die bewerkt wordt door twee partijen. Verzoening is vooral nodig voor de kinderen van God de Vader die zijn afgedwaald. Hoe dit werkt willen we in dit programma uitleggen.