3.08 Tongentaal

Het doel van dit programma is dat je één van de gaven van de Heilige Geest, namelijk tongentaal, goed leert begrijpen. Tongentaal is vooral tot opbouw van jezelf en is een gave die de gelovigen in het Nieuwe Testament gegeven is. We willen je laten kennismaken met in tongen spreken, denken, luisteren, zien, ruiken, proeven, voelen en handelen. Paulus roept ons op om meer dan ooit onophoudelijk zo’n levensstijl te hebben, zodat je begrijpt dat tongentaal niet alleen je spreken, maar je hele leven is. Dat willen we nu gaan uitleggen.