2.06 Oude Testament

Het doel van dit programma is dat we op zoek gaan naar onze roots. Het komt vaak voor dat een pleegkind op een moment in zijn leven ernaar verlangt, kennis te maken met zijn of haar biologische familie. Dat geldt ook voor ons. Jeshua de Messias wijst ons richting de Wet en de Profeten, en dat willen we met elkaar gaan ontdekken. In het Oude Testament leren we God als Schepper, Leider en Rechter kennen; in het Nieuwe Testament wordt Hij ook als God JHWH, de Vader, bekendgemaakt. Dit programma gaat over het Oude Testament en omdat wij Hem daarin nog niet als God JHWH, de Vader kennen, zullen we het in plaats daarvan dit keer hebben over God Adonai.