2.09 Oude ik

De werken van het vlees leiden van kwaad tot erger: ze leiden via zonde uiteindelijk tot bezetenheid. Daarom moeten we ons erop richten dat we de werken van het vlees steeds doden. Dit programma is een onderdeel van een tweeluik: deze keer zullen we kijken we of jouw “oude ik” écht met Christus gestorven is, en in het volgende programma zullen we analyseren hoe de “nieuwe ik” in je leven functioneert. We moeten ons vlees doden, maar soms steekt onze oude mens nog de kop op. Hoe dit gebeurt, zullen we bekijken op zowel geestelijk, ziels, als lichamelijk vlak. We zullen steeds voor elk onderdeel van deze drie een voorbeeld geven, wat de werken van het vlees op dit terrein kunnen veroorzaken. Om hier scherp op te zijn is belangrijk, want de Bijbel zegt dat als je één wet overtreedt, je ze allemaal overtreedt. Uiteindelijk wil je meer en meer op Koning Jezus lijken.