4.11 Manifest

Het doel van dit programma is dat we het India-manifest voor Bijbelgetrouwe gelovigen en de nieuwtestamentische gemeente in zijn geheel behandelen. Deze is door Victor Choudhrie samengesteld. We zullen dit keer minder dan de gebruikelijke 24 vragen hebben, omdat we de tekst en inhoud van het manifest inhoudelijk niet willen beïnvloeden.

We moedigen je aan om thuis de tijd te nemen de volgende video te kijken, om bemoedigd te worden en een indruk van de omvang van deze huisfeestbeweging te krijgen: youtu.be/wQ63v5V5DuI . Hieruit zijn twee belangrijke conclusies te trekken:

  1. We zijn niet een kleine groep maar onderdeel van een wereldwijde grassroots-beweging.
  2. De Heilige Geest leert mensen aan andere uiteinden van de wereld die geen contact met elkaar hebben de identieke Bijbelstudie.