1.05 Geloof

In dit programma willen we je overtuigend bewijs leveren dat je een kind van God de Vader kunt zijn door geloof in de opgestane Koning Jezus. Deze zekerheid is gebaseerd op feiten uit het verleden en heden. Deze moet je omzetten in stappen voor de toekomst, die je neemt in blind vertrouwen. Dit blinde geloof verzekert jouw relatie met de onzichtbare Koning Jezus. Vooral mannen, die zaken graag willen ordenen en in een hokje willen plaatsen, zullen erg blij zijn met dit thema.