3.03 Geestesdoop

In dit programma willen we diep ingaan op de doop in de Heilige Geest. Vooral veel standaardvragen over dit onderwerp behandelen we gedetailleerd, zodat alle twijfel weggenomen kan worden. Daarbij willen we je uitleggen wat God de Vader er volgens de Bijbel er expliciet mee voor ogen heeft om deze doop aan jou toe te kennen. God de Vader wil je dagelijks krachtig bijstaan en heeft daarom alle gelovigen beloofd dat zij de doop in de Heilige Geest mochten ontvangen, zodat ook jij nu de volle kracht van de Heilige Geest mag ervaren in je leven.