3.01 Geest

Het doel van dit programma is dat de Heilige Geest en jij elkaar beter leren kennen, zodat jij met de enorme kracht en liefdevolle zorg van de Heilige Geest een overwinnend gelovige wordt. Wie de Heilige Geest precies is zullen we natuurlijk eerst uitleggen. Dit doet team A. Tegelijkertijd onderzoekt team B steeds wat het precies inhoudt als de Heilige Geest in je leven is.