6.02 Eindtijd

Het doel van dit programma is dat we je uitleggen hoe het zit met de eindtijd. Dit zullen we doen aan de hand van het perspectief dat Jeshua de Messias ons hierop geeft. Hij spreekt over de voortekenen die voorafgaan aan de grote verdrukking. De boodschap die Hij daarbij steeds herhaalt is: “wees waakzaam!” Niemand weet wanneer Hij terugkomt en het duizendjarig vrederijk begint. Laat je dus niet afleiden of misleiden, want je wilt niet vertwijfeld achterblijven. 

Zie ook de toespraak over “Last days”: http://vimeo.com/11435084