4.08 Eenheid

Het doel van dit programma is om je bewust te maken dat het belangrijk is om aan eenheid te werken, maar eenheid niet tegen elke prijs bereikt kan worden. Eenheid is geen gevoel; het is een keus. Je kunt niet zeggen: “ik bid voor meer eenheid”. Maar wel: “ik werk mee aan meer eenheid”. Eenheid is een daad en een hartsgesteldheid: het tegenovergestelde van onenigheid of tweedracht.

Jeshua de Messias waarschuwde, dat na zijn vertrek wolven in schaapskleren zouden komen om de kudde aan te vallen en te verslinden. Deze wolven staan symbool voor valse leringen. Na zijn hemelvaart kwamen die wolven meteen. Vele gelovigen zijn in een wolvennest opgegroeid, zoals een mensenkind dat te midden van een roedel wolven is opgegroeid. De wolf heeft het kind liefdevol verzorgd en gezoogd, en het kind denkt dat de wolf zijn moeder is. Wanneer het kind ontdekt dat hijzelf geen wolf is, kan hij bijna niet meer als een mens rechtop lopen en bij zijn moeder weggaan.

Dankzij het internet is enorm veel informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn de gelovigen beter geïnformeerd en weten nu dat er vele zaken zijn die niet kloppen. Hun wolvenafkomst schokt ze, maar ze kunnen de eenheid met de valse leer van de wolven niet achter zich laten. Het proces om daarvan te ontgiften duurt meestal vele jaren. Daarin leg je de valse leringen van je christelijke opvoeding terzijde en keer je terug naar het originele Bijbelse geloof. Binnen het Huisfeest Netwerk noemen we ons bewust geen “christenen” meer, omdat dit teveel slaat op de valse leringen en invloeden van de wolf. Wij noemen ons zoals de gelovigen zich in de tijd van Handelingen noemden, namelijk: “mensen van de Weg” (zie Handelingen 9:2).