2.02 Bijbel

Het doel van dit programma is, dat je leert begrijpen dat God de Vader met jou in contact wil zijn. Dit doet Hij op verschillende manieren, zoals via de Bijbel en de leiding van de Heilige Geest. De vragen die we behandelen komen neer op: “Wat is het belang van de Bijbel?” De Bijbel is aan ons gegeven en heet ook wel het Woord van God de Vader. We willen je enthousiast maken over hoe God de Vader tot jou spreekt door zijn Woord, de Bijbel. Voor de slotvraag heeft iedereen in elk geval een Bijbel nodig, maar ook bij andere vragen zijn meerdere Bijbels handig. Verder heb je ook meerdere pennen en vellen papier nodig.