4.07 Barmhartigheid

Het doel van dit programma is dat we het begrip “naastenliefde” behandelen. Omdat het begrip erg afgevlakt is zullen we uitleggen wat de diepere betekenis hier achter is en hoe je het op een Bijbelse manier in praktijk brengt.