3.02 Aanbidding

In dit programma behandelen we aanbidding en willen we je uitleggen dat dit een activiteit is die je uitoefent in het heilige. Het is een echte priesterdienst. De avond vullen we met Bijbelstudie, en er zou ook tijd ingeruimd moeten worden voor profetie. Maar omdat we dat nu nog niet behandelen, voegen we dat in een later programma bij. Naast profetie en Bijbelstudie is het noodzakelijk dat we God de Vader aanbidden in het heilige. Dit doen we vanuit onze geest, die vervuld is met de Heilige Geest, en dit bestaat voornamelijk uit tongentaal.